SOSYAL SORUMLULUK VE İTO ÇALIŞMASI

Sosyal sorumluluk projesi sözünü gittikçe sık duyar olduk. Toplumu aydınlatmaya, bir konuda eğitmeye, daha iyi bir dünya için eğitim, kültür, ekonomi ve çevresel gelişimleri desteklemeye yönelik tüm çalışmalara sosyal sorumluluk denilebilir. “Sosyal sorumluluk kime ait bir sorumluluktur?” sorusuna yanıt vermek gerekir. Bu sorumluluk tüm topluma ve yönetime aittir. Yani bir markayı kalkındırmak ya da tanıtmak değil, bir sosyal soruna yarar sağlamak amacı olmalıdır. Kurumların, özellikle de özel sektörün sosyal sorumluluk çalışmalarının artması, bazı kavram karmaşalarına neden olmaktadır. Özel sektörün başka faaliyet alanları olan reklam yapma, sponsorluk yapma gibi etkinlikler sosyal sorumluluk kampanyaları ile karıştırılmaktadır. Bazı firmalar ya da onları temsil eden tanıtım şirketleri, yapmak istedikleri marka tanıtım çalışmalarına ısrarla sosyal sorumluluk projesi adı vermeye çalışmaktadır.

Niye bu konudan bahsediyorum? Öncelikle tüm bu kargaşaya karşın, markanın hiç adının geçmediği ya da çok geride kaldığı önemli sosyal sorumluluk projeleri yapılmakta ve sayıları gittikçe artmaktadır. Bu çok sevindirici bir gelişmedir. Sosyal sorumluluk sadece özel şirketlere ait değildir. Devlet kurumlarının ve sivil toplum örgütlerinin bu konuda yükümlülükleri ve çalışmaları olmalıdır. Sevindirici diğer bir gelişme, kurumların bu konularda yaptığı işbirliğidir. En son izlediğim Milli Eğitim Bakanlığı ve Turkcell’in sürdürdüğü Gönül Köprüsü Projesi. İzlediğim TV çekimlerinde çocukların yüzleri, çocukların sevincini, ilgisini ve en önemlisi ülkenin farklı yerlerini, farklı insanlarını tanımanın zevkini yansıtıyor. Belki de çoğunuz bu sosyal sorumluluk projesinin yaratıcılarını ve destekleyicilerini tanımıyorsunuz. Önemli olan da bu. Aklımızda kalanın sadece mutlu çocuklar olması.

Yine izliyorsunuzdur, bazı hastalıklar konusunda yayınlanan kısa filmler var. Çok kısa ama tanıtıcı, uyarıcı filmler. Lenfoma, belki yakalananlar ve yakınları dışında kimsenin bilmediği bir hastalıktı. Şimdi birçok kişinin fikri var. Benzer şekilde daha önce de yazmıştım, şizofreni tanıtımı vardı. Her ne kadar basında çok yer alamasalar da, genellikle az izlenilen saatlerde zorunluluktan yayınlansalar da damlaya damlaya göl olabiliyor. Yarın TRT1ʼde saat 11.55ʼte hazırlayıp sunduğum Yaşam Sohbetleri programında, konumuz sosyal sorumluluklar. Daha fazlasını orada tartışacağız konuklarımla.

İTO VE ŞİDDET

İstanbul Ticaret Odası bir araştırma yaptırmış. Sanırım bunu sosyal sorumluluk projesi olarak yaptırdılar. Sonuçlara baktığımda gözlerime inanamadım. Yöntemi yazıldığı kadarı ile bilimsel olarak çok tartışma yaratacak bir araştırma. En azından çok net bildiğim bir gerçek var. İstanbul ilinde, sokak çocuklarında madde kullanan %10-15, suça sürüklenen ise %2ʼdir. Oysa araştırma sonuçlarında madde kullanmaya “neredeyse hepsi” denmiş. %86ʼsının da suça karıştığı açıklanmış. Göç, ekonomik sorunlar, eğitim eksikliği sonucunda birçok sorunun tüm dünyada arttığı biliniyor. İşlenen suç sayısı, dağılımı, ne kadarının şikâyet edilmediği de öyle. Uzun süredir sokak çocukları için en iyi çalışmalardan birinin yapıldığı ve göçe rağmen sayının denetlendiği de öyle. Bu çalışmanın büyük rakamları manşete çekildi ve birçok kişide korku yarattı. Oysa İTO gibi bir kuruluşun sosyal sorumluluğu yeni ve tartışılır rakamlar değil, çözümler yaratmaktır. Devletin merkezlerde topladığı, baktığı, tedavi ettiği 2500 çocuğa iş eğitimi ve iş bulmak gibi. Ekonomik çaresizlik ve eğitimsizlik nedeni ile aile içi şiddete karşı çıkamayan kadınlara barınak ve ekonomik güç sağlamak gibi. Bilineni keşfetmek, yöntem nedeni ile yanlış sonuçlara ulaşmak için harcananlar daha olumlu yönlenebilirdi. Hepimizin sosyal sorumluluk kavramını yeniden öğrenmesi, bilgilerimizi ve yapabileceklerimizi gözden geçirmesi gerekiyor. En önemlisi de sosyal sorumluluğun bizim, kurumumuzun, markamızın, şirketimizin değil, gerekli olan alanların adına yapılmasının şart olduğunu öğrenmek olmalıdır.

Facebooktwitterlinkedinmail