ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜNÜ NASIL YENDİM?

Bu, çocuklar için yazmaya başladığım Duygularım ve Davranışlarım dizisindeki yayınlanan 8 kitabın son çıkanlarından birinin adı. Öğrenme güçlüğü; çocuklarda ve erişkinlerde görülen, yaşamı zorlaştıran sorunlardan biri. Ailelerin, öğretmenlerin bilmesi, çocukların fark edilip tedavi edilebilmesi için önemli. Aynı zamanda çocukların da kendi sorunlarını ve baş etme yollarını öğrenmesi gerekiyor. Kitabı onlar için yazdım, okusunlar, aileleri ile paylaşsın ve mücadele etsinler diye. Yeşil Dinozor yayın evinden çıkan resimli kitabı internetten ve kitapçılardan bulabilirsiniz. Şimdi biraz da aileler için sorundan bahsedelim.

Öğrenme doğal bir süreç olmasına karşın, bazen güçlükler yaşanabilir. Herhangi organik bir nedene bağlı olmaksızın okul becerilerinde sorun olmasına öğrenme güçlüğü denir. Kısaca, sözlü ve yazılı dili kullanmayı ve anlamayı engelleyen bir süreçtir. Birkaç alanda olabilir. Bozukluk matematik, yazma, okuma (disleksi) gibi farklı alanlarda olabilir. Öğrenme bozukluğu alt tipleri içinde en sık görülen ve en fazla çalışma yapılan türü, okuma bozukluğudur. Tüm öğrenme bozukluğu olgularının yaklaşık %80’ini okuma bozukluğu olgularının oluşturduğu ve bu sorunun toplumda %5-17,5 oranında görüldüğü bildirilmiştir. Okuma bozukluğunun sıklığı dillere göre de farklılık gösterir. Erkeklerde kızlardan daha çok görüldüğü söylenmekle birlikte, son bulgular aradaki farkın çok olmadığı yönündedir.

Öğrenme güçlüğünün nedenleri henüz tam olarak aydınlığa kavuşmamıştır. Yaygın olarak kabul edilen görüşe göre, öğrenme bozukluğu çeşitli genetik ve çevresel etmenlerle belirlenen, biyolojik temele dayalı bir işlevsel bozukluktur. Bu işlevsel bozukluk konuşma, okuma, yazma ya da aritmetik beceriler için gerekli olan bilişsel işlevlerin gelişmesinde gecikme ya da sapmaya neden olur. Doğum öncesi yetersiz beslenme, ilaç kullanma gibi nedenlerin yanı sıra doğum sırasında oluşan zorluklar ve doğumdan sonra oksijensiz kalma gibi nedenler, öğrenme güçlüğü oluşumunda suçlanmaktadır.

Öğrenme Güçlüğünde Neler olur?
1- Harflerin ya da tüm sözcüklerin ters çevrilmesi, benzer sesleri karıştırma
2- Sağ-sol karıştırılması, yön saptayamamasına bağlı top oynama, ip atlama gibi alanlarda sorunlar
3- Sıralı öğrenilmesi gereken bilgileri karıştırma (sıralı sayma gibi)
4- Öğrenileni çabuk unutma
5- Dikkat eksikliği ve hiperaktivite sıklıkla beraber görülür
6- Derinlik algılamada sorun vardır
7- Dil gelişiminde çeşitli sorunlar
8- Zaman kullanımda bozukluk

Özel öğrenme güçlüğü olan çocukların bu bulguların hepsini taşımaları gerekmez. Bazılarını göstermesi tanı için yeterlidir. Zekâ gelişimleri genellikle normaldir. Tıbbi ve psikolojik değerlendirmeler, çeşitli testler uygulanarak tanı konulur. Erken tanınması önemlidir. Çoğunlukla dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu başta olmak üzere, kaygı bozuklukları, depresyon gibi birçok bozuklukla birlikte görülür.

Tedavisi, özel öğrenme güçlüğü ile çalışan kişiler tarafından yapılan eğitim programlarıdır. Kişiye adeta yeniden okumayı, yazmayı öğreten bu programların yanı sıra eşlik eden sorun varsa onun da tedavisi doktor tarafından yapılmalıdır. Özel öğrenme güçlüğü çocuğun kendini beceriksiz, yeteneksiz ve başarısız hissetmesine neden olur. Bu nedenle fark edilip tedavi edilmezse kendine güven kaybı olur.
Yazma-okuma ya da başka türlü öğrenme sorunu yaşayan çocuklarda mutlaka değerlendirilmeli ve çocuğa bunu kendi suçu olmadığı anlatılmalıdır. Özel Öğrenme Güçlüğünü Nasıl Yendim isimli kitap çocuklara bunları anlatmayı amaçlamıştır.

Facebooktwitterlinkedinmail