ZAMAN YÖNETİMİ

Sıklıkla çocuklarımızın zamanı iyi kullanamadıklarından yakınıyoruz. Bu yakınmalarımız ders çalışma, sınav süresi gibi işlerde yoğunlaşmakla birlikte, bir yere gitmek için hazırlanmaya değin uzanıyor. Buluşmak için sözleştiğiniz arkadaşınızın, sözleşilen saate uymadığı, geç geldiği zaman kızarsınız. Geç kalanın her zaman bahanesi vardır. Büyük şehirlerde en sık kullanılan bahane trafik sıkışıklığıdır. Oysa yaşadığınız şehrin koşulları bellidir. Gerçekten olağanüstü bir durum olmadığı takdirde, ulaşımın ne süre tutacağını az çok bilirsiniz. Sorun trafik değil, zamanı yönetememektir. (Geç kalan hastaların kulakları çınlıyor sanırım.) Zaman yönetimi gerçekten çok önemlidir. Ama çocuklardan önce büyüklerin öğrenmesi gerekmektedir. Böylece aslında çok şey yapmayıp, çok yorulmaktan ve hiçbir şeye vakit bulamadığınız yakınmasından kurtulabilirsiniz. Çocuklara örnek olmakta başka bir kazancınız olabilir.

Zaman

Zaman herkes için sabit bir kavrama işaret eder. Bir hafta yedi günden, bir gün 24 saatten ibarettir. Ancak zamanın göreceliği, verilen sabit dilimin ne kadar verimli değerlendirildiği noktasında başlar. Günlük hayatın işleyişi içerisinde benzer görevleri yerine getiren bireylerin farkları, aynı zaman dilimi içerisinde ne kadar ürettikleri ile ortaya çıkar. Zamanı iyi kullanmayı bilmek, sıkışmışlık duygusuyla gelen stresi azaltmak ve daha verimli sonuçlar elde edebilmek için önemli bir beceridir. Bu beceri “zaman yönetimi” olarak adlandırılır.

Modern dünyada insanın zamanı, otomatik olarak belli bölümlere ayrılmıştır. İş saatleri, yatma ve kalkma saatleri, hafta sonları planlanmıştır. Ancak bu planlama kişiye zaman zaman kendi kontrolü dışında bir hayat yaşıyormuş ve zaman kendi kendine akıp gidiyormuş duygusunu yaşatır. Bu açıdan bakılırsa söylenebilir ki; zamanı saatler anlamında kontrol etmek imkânsızdır. Ancak zamanın işleyişi içerisinde insanın kendi kendini denetlemesi ve kontrol etmesi mümkündür. Zaman yönetiminin hareket noktası da burasıdır.

Zaman yönetimi sadece kişilerin verimliliği için değil, aynı zamanda örgüt ve kurumların verimliliği için de sahip olunması gereken bir beceridir. Örgütlerin planlama, yönetim, eşgüdüm gibi temel işlevleri göz önünde bulundurulduğunda amaçlarına ulaşabilmede ve bunu eksiksiz yapabilmede zamanın ve zamanın doğru kullanımının önemi ön plana çıkmaktadır.

Zamanın doğru yönetimi kişisel bir planlamadan geçer. Çünkü herkesin ihtiyaçları ve öncelikleri farklıdır. Bu nedenle öncelikle kişinin kendi zamanını nasıl geçirdiğini izlemesi ve ayrıntılı olarak anlaması gerekir. Daha sonra uyku, yemek, yol gibi zorunlu zamanları çıkarıp kalan zamanla ilgili bir aktivite planı hazırlanmalıdır. Zaman yönetiminde en önemli noktalardan biri gerçekçi olmaktır. Çalışmanın ve işleri bitirmenin yanı sıra kişisel ihtiyaçlara karşı da duyarlı olunmalıdır. Ayrıca ne tür durumların zamanı doğru kullanmanın önüne geçtiğinin saptanması ve önlem alınması da planın sürekliliği açısından son derece anlamlıdır.
Zaman sizi değil, siz zamanı yönetmelisiniz.

Facebooktwitterlinkedinmail