GENÇLİK DÖNEMİNDE OKULUN ÖNEMİ

Okullar açıldı. Geçtiğimiz haftalarda ergenlik öncesi çocukların okul ilişkilerini yazmıştım. Bugün sıra ergenlerin okul ilişkisinde. Ergenlik dönemi, okul sürecinin devam ettiği ve okulun gelişime önemli etkileri olan bir dönemdir. Anne-babadan sonra çocuğun becerilerinin ve yeteneklerinin gelişmesinde rol alan en önemli yer okuldur. Belli bir düzen ve disiplin içinde, bilgiyi, kişiliği, yetenekleri, yaratıcılığı geliştiren yere okul denir. Çocuğun yaşamının büyük bir kısmı okulda geçer. Buna rağmen, ailenin konumu, eğitimi, sosyokültürel özellikleri çocuğun gelişiminde okuldan daha önce gelir. Ancak ergenin arkadaşlıkları, başarıları ve sorunları okulda şekillenir.

OKUL SADECE BİNA MI?
Okul seçimi ergenin yaşamında önemlidir. İlköğretimde okul seçerken daha çok öğretmen seçmek gerekirken, ergenlikte farklı nitelikleri değerlendirmek gerekir. Okul binasının büyüklüğü eğitim kalitesini etkilemez. Ama okulda ne öğretildiği ve nasıl öğretildiği çok bağlayıcıdır. Okulun büyüklüğü sadece, öğrencileri aktivitelere dahil etme ve daha fazla sorumluluk verme açısından önemlidir. Okulu değerlendirirken eğitim sistemi ve bu sistemin çocuğunuza uygunluğuna bakmalısınız. Sınıf içi tutumları soruşturmakta yarar vardır. Çocukların başarılarının takdir edilip edilmediği, öğretmenlerin her çocuğa karşı tutumunun aynı olup olmadığı, okulun öğrenciden beklentileri önemlidir. Bu beklentiler ve ona yönelik tutumlar ergeni yönlendirecektir. Ayrıca okulun disiplin anlayışı, çocuğu ezip ezmediği, çocuklar arası ilişkiyi sağlıklı hale getirmek ve sürdürmek için tutumları, ebeveynlerle ilişkileri nitelik belirlemeden değerlendirilmesi gereken ölçütlerdir. Okulun akademik faaliyetler dışı sağladığı olanaklara bakmak gerekir. Bu faaliyetler, derslerde başarılı olamayan çocuklara başarı alanları sağlar. Okulun müzik, resim, spor gibi alanlara ve çocukların bu alanlardaki başarılarına önem vermesi gerekir. Ayrıca okulun, öğrencilerine sorumluluk alma şansı tanıması da önemlidir. Bu sorumluluklar ve başarı çocuğun kendine saygısını arttırır. Doğru okul, bina ve onun özellikleriyle belirlenmez. Doğru okul, öğretmenlerin daha hassas ve çocukların gereksinimleriyle daha ilgili olduğu işlevsel okuldur.
Okul seçerken okulun yapısı da önemlidir. Ergenlik dönemi kimliğin gelişme dönemidir. Bu dönemde birçok şey onun kimlik arayışını etkiler. Bu nedenle okulun tek tip sistem ve görüşe hizmet eden, ergeni belli görüş ve amaçlar için yetiştiren bir okul olmaması önem kazanır. Kimliğini ararken, sizin izin verdiğiniz kadar bile arayışa izin vermeyen, kendini geliştirmesini engelleyen ve kimliğini kendi isteğine göre biçimlendiren bir okul birçok sorunun kaynağı olabilir.
ÖĞRETMENİN ANLAMI
Okulun niteliğini belirleyen en önemli şeylerin başında eğitimciler gelir. Öğrenciler bazı öğretmenleri daha çok severler. Sevdikleri zaman ders başarıları artar. Doğru öğretmen, öğrencinin sorunlarını aşmaya yardım eden, yetenek ve ilgilerini geliştiren kişidir. Gençler genellikle sıcak, istekli, sempatik, kolay uyum sağlayabilen ve endişelerini anlayıp yanıt verebilen öğretmenleri yeğlerler. Ama aynı zamanda kontrolü sağlayabilen, adil davranan ve dersi açık, net anlatabilen bilgili öğretmenlere saygı duyarlar. Öğrenciyi öğrenme sürecine katan, güler yüzlü ama disiplinli öğretmen ergen tarafından yeğlenmektedir. Sanıldığı ya da inanıldığı gibi, ergenler onlara her şey için izin veren, kolaylık sağlayan, kontrol etmeyen öğretmenlerle daha uyumlu değildir. O tür öğretmenlerle genellikle eğlenirler.
Her öğretmen bu tanımlara uymaz. Ama bu her öğrencinin bu tür öğretmenlerle çatışacağı ve dersi bozacağı anlamını taşımaz. Ergenlerin öğretmenle sorunu olduğu zaman, onu aşırı tepkiler vermemesi konusunda uyarmanız ve desteklemeniz gerekir. Çocuğun kendine haksızlık edildiğine ilişkin inancı varsa bunu okulla konuşmalısınız. Ergen, tepkisini derse katılmamak, ödev yapmamak ya da öğretmene karşılık vermek şeklinde ortaya koyabilir. Bu ise sorunlara yol açar. Velinin bu duruma müdahalesi okulu ve öğretmeni suçlayıcı olmamalıdır. Ergenin ne yaptığını, kimlerle sorunu olduğunu ve kimlerle olmadığını öğrenmek gerekir. Okullarda bir çocuğun adı çıktığı zaman, ne yaparsa yapsın onu geri çevirmek zor olur. Bu nedenle aile ve öğretmenin ilişkisi önemlidir.

 

Facebooktwitterlinkedinmail