ZİHİNSEL ÖZÜRLÜ ÇOCUKLARLA CİNSELLİĞİ KONUŞMAK

Zihinsel özürlü çocukların cinsel gelişimi, diğerleri ile aynı sırayı izler. Ancak, zihinsel gelişim düzeyine göre daha yavaş ve geriden gider. Bu nedenle nerede ve nasıl eğitim verileceği iyi planlanmalıdır. Anne-babalar çocuklarına eğitim verirken zorluk çekerler. Bu nedenle onların eğitilmeleri ve araştırmaları önemlidir. Konuşmada zorluk çekilme nedenleri, bu çocukların bazılarının konuşma problemi olması nedeni ile soru soramaması, ailenin sorduğu sorulara cevap verememesi hatta göz teması kuramamasıdır. Özrünün derecesine göre anlaması zorlaşacağı için, anlatılan her şeyin birkaç kez tekrarlanması ve çocuğun anladığından emin olunmaya çalışılması gerekir. Onlara açık, net, anlaşılır ve yorumlanmayacak şekilde bilgi vermek gerekir. Eğer yaşlarından ve gelişim düzeylerine göre anlayabileceklerinden daha fazla bilgi verilirse, cinselliğe olan ilgisi aşırı derecede arttırılabilir. Bu nedenle anne-babanın, zihinsel özürlü çocuğa cinsel bilgi vermekten bıkmaması, başarısızlıklardan yılmaması ve devam etmesi gerekir.

Zihinsel özürlü çocuk ve gençlere çoğunlukla cinsel bilgi verilmemektedir. Oysa genellikle eğitim almayan, okula gitmeyen ve arkadaşları olmayan bu çocukların, ailelerinden cinsel eğitim almaya çok daha fazla gereksinimleri bulunmaktadır. Zihinsel özürlü çocuklara cinsel eğitim verilmesi, sosyalleşmeleri, kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri, bedensel bakımlarını sağlayabilmeleri, kendileri ile ilgili daha fazla sorumluluk alabilmeleri için önemlidir. Ama en önemlisi cinsel istismara uğramalarını, hamile kalmalarını ve cinsel yolla bulaşan hastalıklara yakalanmalarını engellemek için, zihinsel özürlü çocuklara cinsel eğitim vermek gerekir.

Zihinsel özürlü çocuklar ilgi ve sevgiye daha kolay yanıt verirler. Hem bu nedenle, hem de değerlendirme ve yargılamadaki zayıflıkları nedeni ile cinsel yakınlaşmaları, teklifleri ayırt edemeyebilirler. Kendilerini ifade ve koruma zorlukları vardır. Bu da onların daha fazla cinsel sömürüye uğramalarına neden olur.

Çoğu kez insanlar zihinsel özürlülerin, çocuksu davranışları nedeni ile cinsel olarak gelişmeyeceklerini düşünürler. Oysa bedensel, cinsel ve duygusal olarak onlar da benzer gelişim gösterir. Sevebilir, karşı cinse istek duyabilir ve cinsel ilişkide bulunabilirler. Ancak tutum ve davranışları farklılık gösterebilir. Bu nedenle yardım ve desteğe ihtiyaçları olur.

Aileler cinsel bilgi verilen çocukların, bu bilgiler nedeni ile cinselliğe eğilimlerinin artacağı endişesi taşır. Zihinsel özürlü çocukların, diğer çocuklardan daha fazla cinsel içerikli davranış gösterdikleri kanısı yaygındır. Bu gerçek değildir. Sadece o çocuklar nerede ve nasıl davranacaklarını bilmedikleri için, davranışlarını kontrol edemedikleri için bu şekilde algılanmaktadır.

ÖZÜR DERECESİNE VE YAŞA GÖRE FARKLILIKLAR

Ağır derecede zihinsel özrü olanlar, kuralları anlamakta ve uygun davranışlar göstermekte zorluk çekerler. Cinsel dürtüleri kontrol edemezler. Orta derecede zihinsel özürlerde ise cinsel gelişim gecikmekle birlikte, destek ve öğretme ile cinsel dürtüler kontrol edilebilir. Hafif derecede zihinsel özürlülerde cinsel gelişim diğer çocukların gelişimine benzer. Cinsel eğitim ve kontrol olanaklıdır. Özellikle ergenlik döneminde bedendeki değişimleri anlayabilecekleri şekilde anlatmak gerekir. Kız ergenlere adet kanamaları konusunda ve nasıl temiz tutacağı konusunda bilgi vermek önemlidir. Diğer çocuklar gibi zihinsel özürlü çocuklar da mastürbasyon yaparlar. Kuralları anlamadaki zorlukları nedeni ile göz önünde mastürbasyon yapmaları olanaklıdır. Bunun onlara açıklanması gerekir. Yine başka uğraşı, arkadaşı ve sosyal çevresi olmaması nedeniyle, mastürbasyon başlıca uğraşı haline gelebilir. Bu durumda ailenin çocuğun katılacağı, zevk alacağı sosyal etkinliklere katılmasını sağlaması sorunu çözecektir.

Facebooktwitterlinkedinmail