OKULDA DAVRANIŞ PUANLARI

Milli Eğitim Bakanlığı 2009-2010 yılında işlerlik kazanacak yeni bir sistem planlamıştır. OKS’nin kalkacak olmasına bir yandan sevinen aileler ve öğrenciler diğer yandan yeni sistemi ve getireceklerini değerlendirmekte sıkıntı çekmektedir. Sadece son sınıfta yaşadıklarını düşündükleri sınav stresini, üç yıl yaşayacakları, çocukları üç yıl dershaneye göndermek zorunda kalacakları şeklindeki algıları kaygıya neden olmaktadır. Bu kaygı “Davranış Puanı” katkısı nedeni ile artmaktadır. Karnelerde her zaman yer alan davranış puanları, genelde başarıyı etkilemeyen notlar olarak kabul edilirken; şimdi puanlamaya katılacak olması endişe yaratmaktadır. Davranış puanı yaygın olarak öğretmen kanaati olarak kabul edilerek, aile ve öğrenciler bunun objektif ölçütleri olmayacağı kaygısına kapılmıştır.

Öncelikle sistemin ve ne getirmek istendiğinin doğru ve açık anlatılması önemlidir. Farklı eğitim sistemleri ve koşulları ile yetişmiş tüm 8. sınıf öğrencilerinin tek ve aynı sınavla değerlendirilmesi ve sıralamaya tabi tutulmasının sakıncaları açıktır. Ayrıca özellikle bu sınavları kazanmanın yaşam başarısı olarak sunulduğu ve bazı aileler tarafından bu algının çok içselleştirildiği görülmüştür. Bu durum aileler ve dolayısıyla gelişme çağında olan ve ergenliğe giriş, kimlik bulma çabasında olan çocuklar için yoğun stres kaynağı olmaktadır. Zaten bu durumu tek amacı haline getirmiş olan aileler ve çocuklar, 6. sınıftan başlayarak okul dışı, dershane, özel ders ve aşırı çalışma baskısı üçgenine girmektedir. Sınav sonuçlarının getirdiği hayal kırıklıklarının yol açtığı ruhsal sorunlar ise zaten bu durum nedeni ile mevcut sorunlara ek olmaktadır. Öncelikle son sene (8. sınıf) okuldan kopan, okul derslerini ve notlarını önemsemeyen, tüm beklenti ve başarıyı OKS sınavına yükleyen bir sistem olmuştur. Özellikle son aylarda okula devam etmemek için çeşitli yollar bulunmakta ve okul, eğitim sistemi dışında bırakılmaktadır.

Bu durum öğretmenleri de etkilemekte, onlar da kendi sorumluluklarının değeri konusunda şüpheye düşmekte, eğitimin temel taşı olması gereken okul öğretmenleri adeta sistem dışı bırakılmaktadır.Yani sistem doğru uygulanırsa birçok sakıncayı giderecektir.

Yıl sonu başarı puanı öğrencinin, ailenin ve öğretmenin okula yeniden dönmesini, okulda verilen eğitim ve öğretimin önemli olduğu gerçeği ile yeniden tanışmalarını sağlayacaktır. Seviye belirleme sınavları OKS değildir. Okul eğitimine düzenli devam eden, okul notları iyi olan her çocuğun başarılı olabileceği ve eksiklerini anlayacağı bir sınav olmalıdır. Bu sınavlar için ek yardım sadece olduğu düzeyin altındaki çocuklar için gereklidir. Adı üstünde, seviyesi belirlenen çocuk eksiklerini tamamlama fırsatı kazanır. Ailenin çocukların her yıl dershaneye gitmesi gerektiği algısı bu nedenle gerçekçi değildir. Ayrıca her yıl yapılacak olması şansı arttıracaktır.

Davranış puanı öğrencilerin davranış ve yeteneklerini gösteren, tüm öğretmenler tarafından yapılacak değerlendirmenin ortalamasından oluşacaktır. Öğrenciyi yetiştiren öğretmenlerin belli ölçütlerle öğrenci hakkında bilgi sahibi olması eğitimin şartıdır. Tek öğretmenin değil, tüm öğretmenlerin değerlendirme yapacak olması öğretmenler için de bir değerlendirmedir. Tüm öğretmenlerden farklı bir değerlendirme yapan öğretmenin kendi algısını, yaklaşımını, ilişkilerini gözden geçirmesi gerekecektir. Aslında öğretmenlerin vereceği davranış notları, öğrenciler kadar öğretmenlerin de davranış, yaklaşım ve bir anlamda öğretmenlik yeteneklerinin puanıdır.

Bu nedenle her zaman geçerli olan “öğretmen kanaatinden farklıdır” yanlış anlaşıldığı gibi, öğretmenin kişisel görüşünü ve isteğini yansıtmak üzere planlanmamıştır.

Öğrenciler için sadece bilmenin ve bilmekle alınacak notun değil başka değerlerin de gerekli olduğunu gösterir bir katkı olabilir. Yeteneği ve çalışması ile bilgi depolayıp sınavı işaretleyebilen bir öğrenci başarılı insan sayılmaz. Başarı sosyal, kendisi dışındaki değerlere ilgi gösteren, insan ilişkileri, sorumluluk duygusu, yurttaşlık bilinci gelişmiş, bilgisini yararlı kullanmayı öğrenmiş öğrenciler yetiştirebilmektedir.

DAVRANIŞ PUANLARIYLA İLGİLİ DİKKAT ETMESİ GEREKENLER

Öğretmenler İçin:

 • Davranış puanları, aslında öğrenciye bir takım yetilerin kazandırılmasına yöneliktir ve soyuttur; ancak bunun not ve puanla birlikte anılıyor olması, öğrenci ve velilerde somut bir kavram etkisi yaratır. Bu sebeple öncelikli olarak kavramın öğrenci ve velisine çok net olarak aktarılabilmesi gerekir.
  • Her çocuk birbirinden farklıdır. Bazı çocuklar için doğru davranışlar çok daha önceden kazanılmışken, bazı öğrenciler için bu davranışları kazanmak daha zor olabilir ve daha çok çaba gerektirir. Bu durumda, sonuç odaklı olmaktan çok, çocuğun çabasını ve sürecini ödüllendirmek doğru tutum olacaktır.

Öğrenciler İçin:

 • Davranış puanı ile ilgili en önemli kriter, bir hedefin kusursuz olarak başarılmasından çok bu hedef doğrultusunda gösterilen çabadır. Bu yüzden sizden beklenenleri elinizden geldiğince yerine getirmeye çalışmanız, öğretmenlerinizin gözünden kaçmayacaktır.
 • Tıpkı ders başarınız için yapmanız gerekenler olduğu gibi, davranış puanlarını yüksek tutabilmek için de yapmanız gerekenler vardır.
  o Arkadaşlarınızla ilişkilerinizin iyi olması
  o Sosyal kurallara uyuyor olmanız
  o Temizlik ve düzeniniz
  o Yaşadığınız çevreye ilgili olmanız, gündemi takip edebilmeniz
  o Ders dışı etkinliklere aktif katılımınız
  o Ödevlerinizi düzenli bir şekilde yapma alışkanlığını kazanmış olmanız, sizleri davranışları ile de başarılı bireyler kılacaktır.
 • Davranış puanını oluşturan özellikler sizleri hayata hazırlayacak ve rehber olacak davranışlardır. Bu sebeple amacınız bu davranışlardan not almak değil, bu davranışları kazanmak olmalıdır.
 • Belirtilen davranışların edinilmesinde;
  o size yardımcı olacak hatırlatma notları tutmak,
  o okula götürülecek materyallerin eksik bırakılmaması için önceden hazırlık yapmak,
  o derse katılımı kolaylaştıracak ders materyaline önceden göz atmış olmak,
  o iyi ilişkiler içerisinde olduğunuz kişilerle ders dışında da etkinlik planları yapmak,
  o çevrenizde olup bitenlere duyarlı bireyler olabilmek için gazete, dergi ve kitap okumak,
  o kendinizi eksik hissettiğiniz alanlarda bu konularda başarılı büyükleriniz ve arkadaşlarınızdan yardım almak işinizi kolaylaştıracaktır.

Veliler İçin:

 • Davranış puanları kapsamı içerisinde, çocuğunuzun arkadaş ve öğretmenleriyle olan iletişimi, yetenekleri ve kendini geliştirmeye odaklanan (kitap, gazete okuma, dünyada gelişen olayları takip edebilme, yalnızca kendini düşünen bireyler olmaktan uzaklaşma vb.) her türlü çabası yer alır.
  • Davranış puanının verilmesi ile hedeflenen, çocuğunuzun sahip olmadığı özellikleri ya da sıkıntılarını ortaya koymaktan çok, doğru davranışlarının pekiştirilmesi yolu ile bu davranışları alışkanlık haline getirebilmesini sağlamaktır.
  • Davranış puanları, akademik başarı puanları gibi kitaptan okuyarak ya da yalnızca sözel ifadelerle çocuğa aktararak kazanılamaz. Bu davranışların kazanılmasında en önemli etken çocuğa model olabilmektir. Evinizde buna önem veren bir yaşam biçimi geliştirmiş olmanız çocuğunuzun başarısında çok daha etkili olacaktır. Yani sizlerde;
  o Kitap okumalı
  o Gündemi takip etmeli
  o Sosyal ve kültürel aktivite planları yapmalı
  o Çevrenizdeki kişilerle olumlu ilişkiler içerisinde olmalı
  o Planlı ve düzenli davranışların olumlu etkilerini onlara yansıtmalısınız.
  Çocuklarınızdan ailenizde uygulanmayan davranışları bekliyor olmanız, gerçekçi bir hedef olmayacaktır.
  • Çocuğunuzun dersleri kadar okuldaki tutum ve davranışlarını da takip edin. Çünkü olumlu ya da olumsuz ilgi uyandıran davranışlar, çocuklar tarafından tekrar edilecektir. Yalnızca ders başarısı takip edilen çocuk, diğer davranışlarının önemli olmadığı ve bu konudaki başarılarının önemsenmediği mesajını alarak bu davranışları sürdürme hevesini yitirecektir.
  • İlgili bir veli olmak bütün gün okulda bekleyip, zamanını öğretmenlerle konuşarak geçirmek değildir. Süreci takip etmek, öğretmenle işbirliği içinde olmak ve gerektiğinde çocuğunuza davranışlarını gözden geçirip geliştirmesini sağlamak için süre tanımak son derece doyurucudur.
  • Tıpkı ders başarısında olduğu gibi, davranış puanlarının kazanılmasında da çocuğunuzu diğer öğrencilerle ya da kardeşleri ile kıyaslamaktan uzak durun. Önemli olan çocuğunuzun daha önce kendinde olmayan yetenekleri kazanmış olması ya da yetersiz gördüğünüz alanlarda gelişim göstermiş olmasıdır.
  • Çocuklarınızın tüm bu çabalar sayesinde kazanmış olduğu olumlu davranışlarının devamlılığını sağlamak istiyorsanız, bu davranışlar konusunda ödüllendirici olun. Aile olarak çocuklarınızın olumlu davranışlarını güçlendirmek için kullandığınız yöntemler, maddi ödüllerden çok; sözel ve bu aktiviteleri de içeren, birbirinize zaman ayırmanızı destekleyen davranışsal ödüller olsun.
Facebooktwitterlinkedinmail